Efectuarea verificării/reviziei instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este, conform prevederilor legislative (Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul A.N.R.E nr. 179/2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 969/28.12.2015), o obligaţie ce revine clienţilor.

Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face, în baza:

  • Contractului de prestări servicii, încheiat cu un operator economic autorizat (O.E.) de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.);
  • Notificării trimise de Furnizorul de gaze naturale, în acest caz, E-ON Energie Romania*;
  • Documentației tehnice ce a stat la baza execuției instalației de utilizare a gazelor naturale, avizată de către O.S. (operatorul de sistem) sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz**.

*Notificarea se va transmite de către Furnizor, în acest caz, E-ON Energie Romania, clientului final, din oficiu, în situațiile de scadență a verificării/reviziei periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care se realizează la 2 ani pentru verificare, respectiv 10 ani pentru revizie, cu minim 60 de zile înainte de data scadentă de verificare/revizie.
Notificarea poate fi solicitată furnizorului de gaze naturale și la cererea clientului final și/sau în situația în care a trecut o perioada mai mare de 6 luni de la întreruperea utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale și/sau dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare.

** În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică, acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul O.E. (operatorului economic) cu care a încheiat contractul de prestări servicii, o copie a acesteia de la O.S. sau de la O.E. autorizat de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) care a executat inițial instalaţia de utilizare.
Dacă O.S. sau O.E. autorizat A.N.R.E. care a executat inițial instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică sau aceasta nu corespunde cu tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de la locul de consum, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui O.E. care deţine autorizaţie A.N.R.E. pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, conform Ordinului nr. 179/2015, art. 6, pct-ele 6),7),8).

Important!

  • Notificarea este un document care trebuie păstrat de clientul final în vederea realizării verificării/reviziei periodice de către operatorul economic (O.E.) autorizat A.N.R.E.
  • Notificarea conține informații despre ultima verificare/revizie periodică realizată și despre numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse în funcțiune.
  • Clientul final are obligația să efectueze verificările/reviziile tehnice atât ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cât și a celor comune, exclusiv prin intermediul unui O.E. autorizat de A.N.R.E., în baza unui contract de prestări servicii, până la data scadentă a verificării/reviziei, iar nerespectarea acestor obligații conduce la asumarea răspunderii clientului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 179/2015 .