INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, este obligatorie pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE.

    • Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani.

    • Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani în următoarele situaţii: a) în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni; b) după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:

1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

– ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi; în centralele termice şi în încăperile cu aparate cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă;

– controlul tirajului aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decat după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare etc.);

– controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor. Aprinderea focului se face numai după aerisirea completă;

– asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);– verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;

– ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

2. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare, se fac următoarele operaţiuni:

– aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;

– apropierea aprinzătorului de arzător;

– deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cuchibrituri, hârtie etc. Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se faceconform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.

3. Stingerea focului

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate cu furtun, se face prin inchiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea furtunului; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul operatorilor economici şi al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

4. Indicaţii speciale

La utilizarea gazelor naturale este interzis:

– aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi nu este etanş sau nu are tiraj;

– lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;

– obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;

– modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;

– dormitul în incăperi cu focul aprins;

– dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş (reşou, aragaz etc.);

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

– se sting toate focurile;

– se deschid toate uşile şi ferestrele;

– nu se aprinde nici o sursă de foc;

– nu se manevrează aparate electrice;

– nu se doarme în astfel de incăperi;

– se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele 0265 200 928 sau 0800 800 928

 

NU UITA I!!!

Verificarea cu flacără a instalatiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie si incendiu. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazosi nelegate la cosul de fum, prezintă pericol de moarte.

 Descarcati instructiunile